Elbok i arbeidsmedisin

Dette er en elektronisk lærebok for medisinerstudenter. Målsettingen med denne er å gi en innføring i faget arbeidsmedisin. Vi underviser i faget på Universitetet i Bergen, og har lenge vært frustrert over at vi ikke har hatt noen lærebok å dele ut. Her kommer endelig en –  og den er gratis for alle!

Faget er vidt omfavnende, og elementer av faget er daglig i bruk på forskjellige medisinske fagområder. Derfor er det viktig at alle leger kan litt arbeidsmedisin, ikke bare de som primært satser på å bli arbeidsmedisiner på heltid – og vi håper dette er måten å fremme kunnskapen på.

Boka gir en kort oppsummering av sentrale arbeidsmedisinske problemstillinger og områder. Den forteller også litt om arbeidsmedisinerens arbeid, og det legges vekt på forebygging. Vi håper dette kan være til inspirasjon!

Vi har laget lenker til mange nettsteder i boka, til lover og regler så vel som faglige nettsider. Det som du kan lese via disse linkene er ikke pensum. Pensum er det som står i selve boka. Videre har vi en del steder lagt til noen referanser og ekstra lenker til slutt. Disse er ment som oppslagsmuligheter for spesielt interesserte.

For å være sikre på at studentene virkelig leser boka, har vi laget en kunnskapstest til hvert kapittel. Det anbefales å gjennomgå denne, og få sjekket om du har fått med deg innholdet i kapitlet. Dette øker lærings-effekten. Studentene i Bergen vil få en test med et utvalg av disse spørsmålene på siste kursdag i "Arbeidsmedisinsk uke".

Det har vært gøy å lage boka! Vi håper norske leger på denne måten kan bli dyktigere og håndtere arbeidslivets utfordringer godt!

2. revisjon

August 2013

 

Hilsen Redaksjonen

Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Ole Jacob Møllerløkken, Gunhild Koldal og Gro Tjalvin

Universitetet i Bergen

P.S. Vi har brukt mange illustrasjonsfoto; det er strenge regler mht. bruk av disse, så ikke kopiér dem uten å ta kontakt med firmaet der bildene kommer fra. D.S

 

Utgiver: Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Arbeids- og miljømedisin, Bergen, 2013

ISBN 978-82-9123283-6