Kapitler

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Du får vite hva faget arbeidsmedisin er, og om spesialisering i arbeidsmedisin.
  Les mer

  1: Arbeidsmedisin

 • Du får vite hva en bedriftshelsetjeneste er og hva den gjør.
  Les mer

  2: Bedriftshelsetjenesten

 • Du får forklaringer og definisjoner av sentrale begrep og uttrykk i arbeidsmiljøsammenheng.
  Les mer

  3: Viktige begrep

 • Du får informasjon om arbeidsmedisinsk anamneseopptak, hvordan spørsmål skal stilles og hvorfor.
  Les mer

  4. Anamneseopptak

 • Du får vite hva som menes med risiko i arbeidsmiljøet, hvilke trinn som bør inngå i en risikovurdering på arbeidsplassen,
  Les mer

  5: Risikovurdering

 • Du får beskrevet ulike typer risikoreduserende tiltak på arbeidsplassen, og hvorfor disse bør settes i prioritert rekkefølge.
  Les mer

  6: Tiltak i arbeidslivet

 • Du får vite hvordan yrkesskader defineres, hvordan yrkesskader meldes videre, og en oversikt hvilke næringer som har flest yrkesskader.
  Les mer

  7: Arbeidsulykker

 • Du får vite hvordan yrkessykdommer defineres, meldes, litt om forekomst og erstatningssystemer.
  Les mer

  8: Yrkessykdom

 • Du får vite hva en støyskade er, forekomst, lovregler, diagnostikk og forebyggende tiltak.
  Les mer

  9: Støyskader

 • Du får vite hva en arbeidsrelaterte lungesykdommer er, forekomst, lovregler, diagnostikk og forebyggende tiltak.
  Les mer

  10: Lungesykdommer

 • Du får vite hva en arbeidsrelatert hudsykdom er, forekomst, lovregler, diagnostikk og forebyggende tiltak.
  Les mer

  11. Hudsykdommer

 • Du får vite hva en løsemiddelskade i nervesystemet er, forekomst, lovregler, diagnostikk, behandling og forebyggende tiltak
  Les mer

  12. Løsemiddelskader

 • Du får vite hva arbeidsrelatert kreft er, kreftfremkallende agens i arbeidslivet, forekomst, lovregler, diagnostikk.
  Les mer

  13. Arbeidsrelatert kreft

 • Du får en kort innføring i forskjellige typer forgiftninger som har vært og er aktuelle i norsk arbeidsliv.
  Les mer

  14. Kjemiske forgiftninger

 • Du får en kort innføring i forskjellige typer arbeidsrelaterte infeksjoner, hva man skal gjøre når de oppstår, regelverk og forebygging.
  Les mer

  15. Infeksjoner

 • Du får en innføring i begrepet arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, ergonomi, relevante lovregler og forebygging av slike plager.
  Les mer

  16. Muskel og skjelett

 • Du får vite hva hånd-arm-vibrasjonssyndrom er, forekomst, lovregler, diagnostikk, behandling og forebygging.
  Les mer

  17. Vibrasjoner

 • Du får vite hvilke faktorer i arbeidslivet som kan være skadelige for mor og barn, samt hvordan man kan hjelpe
  Les mer

  18. Gravide arbeidstakere

 • Du får en kort innføring i hva ioniserende stråling er og hvor dette kan forekomme på arbeidsplassene, regelverk, helseeffekter, behandling
  Les mer

  19. Ioniserende stråling

 • Du får en kort innføring i hva elektromagnetiske felt er og hvor disse kan forekomme på arbeidsplassene, regelverk, helseeffekter, behandling
  Les mer

  20. Elektromagnetiske felt

 • Du får en kort innføring i hva inneklima på arbeidsplassen dreier seg om, helseproblemer relatert til dette, regelverk, kartlegging og
  Les mer

  21. Inneklima

 • Du får en innføring i begrepet psykososialt arbeidsmiljø, psykologiske modeller for dette, påvirkning på helsen og forebyggende tiltak.
  Les mer

  22. Psykososialt

 • Du får vite hva skiftarbeid er, helseeffekter, lovregler, behandling og forebyggende tiltak.
  Les mer

  23. Skiftarbeid

 • Du får vite hva konflikter i arbeidslivet er, forekomst og hvordan legens rolle kan være i behandling og forebyggende arbeid.
  Les mer

  24. Konflikter

 • Du får vite hva mobbing er, forekomst, lovregler, helsekonsekvenser, behandling og forebygging.
  Les mer

  25. Mobbing

 • Last ned PDF

  Du kan laste ned kapitlene våre i PDF-format. Dokumentene blir automatisk generert. Trykk på linkene under for å hente siste versjon.
  Les mer